STRONA GŁÓWNA
Prawo szkolne
Szkoła z klasą
Ogłoszenia
Dzwonki
Kontakt
Rekrutacja
ARCHIWUM


Gimnazjum nr 4
ul. Jana Kilińskiego 6
44-193 KNURÓW
tel./faks
(32) 235-27-68
Grono Pedagogiczne
Koncepcja pracy szkoły
Zajęcia pozalekcyjne
Świetlica
Kto? Co? Kiedy?
Ważne daty
SU w MG 4
Wydarzenia
Pokaz projektów edukacyjnych
Podręczniki 2016-2017
Wymagania edukacyjne
Projekt edukacyjny
Programy unijne
Egzaminy zewnętrzne
Zespół wokalny
Konkursy
Osiągnięcia
"Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu."

Ogłoszenie

W                                          W
    A                                    A
        K                              K
           A                        A
              C                   C
                 J             J
                    E       E